Digitalizace dokumentů

Digitalizace dokumentů je trend, který začíná řešit většina firem.

Jak digitalizujeme?

V našem elektronizačním centru disponujeme vysoce výkonnou digitalizační linkou, se kterou dokážeme v krátkém čase zpravovat rozsáhlé archivy. Denní kapacita dosahuje až 1.000.000 listů A4.

Prostá digitalizace dokumentů

Tento proces zahrnuje prostou elektronizaci fyzických dokumentů s jedním indexem. Dokumenty dopravíte k nám do digitalizačního centra, kde jsou digitalizované. Originály jsou vráceny zpět nebo skartovány. Dokumenty v digitální formě mohou být předány na definovaném médiu, uloženy na Vaše uložiště nebo zpřístupněny na našem CLOUDU.

 

 

Digitalizace dokumentů s textovou vrstvou PDF/A

Je použito OCR (Optical Character Recognition) software, který umožní v digitalizovaných dokumentech provádět fulltextové vyhledávání. Originály jsou vráceny zpět nebo skartovány. Dokumenty v digitální formě mohou být předány na definovaném médiu, uloženy na Vaše uložiště nebo zpřístupněny na našem CLOUDU.

Zpracování účetních dokladů

 • naskenování přijatého dokladu a export na server
 • OCR a následné vytěžení požadovaných údajů (typ dokladu, částka, měna, datum vystavení atd.)
 • kontrola správnosti vytěžených údajů - validace
 • vytvoření datového souboru
 • export do účetního softwaru zákazníka/externí účetní firmy

 

Vytěžování informací z fyzických dokumentů

Velice oblíbená služba automatického vytěžování informací z dokumentů.

 • automatické zpracování faktur
 • vytěžení elektronických dokumentů
 • zpracování psaného i tištěného textu
 • rozpoznávací technologie ICR, OCR, OMR
 • validace údajů proti databázím
 • export dat do nejrozšířenějších formátů
 • integrace do informačních systémů
 • automatická anonymizace dokumentů s validací

Výsledkem je datová věta nachystaná pro import do účetního systému.

Proces je díky víceúrovňové kontrole dat 100% spolehlivý. Po automatickém procesu je provedena dvoustupňová kontrola.

Pronájem datového uložiště - CLOUD

Důvěryhodná elektronická spisovna a archiv (DESA) zajišťuje dlouhodobé a důvěryhodné uložení elektronických dokumentů podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, národního standardu pro elektronické systémy spisové služby (ERMS) a podle úrovně technického řešení problematiky obvyklého v Evropské unii.

 • zpřístupnění elektronického archivu prostřednictvím zabezpečeného webového rozhraní
 • data jsou distribuována na několik na sobě nezávislých geograficky oddělených úložišť
 • správa přístupových práv
 • dostupnost dokumentů z mobilních zařízení

Elektronická podatelna

Služba elektronické podatelny je taktéž populární. Korespondenční adresu si klient změní na adresu našeho elektronizačního centra, kde je provedena elektronizace a následné operace. (umístění dokumentu na dané místo nebo odeslání konkrétnímu příjemci atp…)

Máte zájem o další informace?

Kontaktujte nás

Naši dodavatelé